Liten bild av Forum Carpes nya hemsida

Snart byter vi utseende

Ny hemsida på gång

Inom kort släpps vår nya hemsida med nytt utseende och framförallt ny funktionalitet. Sidan kommer att ha de viktigaste funktionerna och det huvudsakliga materialet på plats vi lansering. Men den är underuppbyggnad och kommer att fyllas på och utvecklas under senhösten.

 

Adressen är och förblir den samma, www.forumcarpe.se

Här är en liten förhandsvisning av vad som komma skall.

 

 

Kursblad för aktiviteter i november och december

Nu finns årets sista kurbladet med aktiviteter för november och december att ladda ner. När den nya hemsidan är igång kommer prenumerationsfunktionen att öppnas igen.

 

Förutom en mängd föreläsningar och kortkurser på mellan 2 till 4 dagar kommer vecka 47 vara fokuserad på föreläsningar och seminarium med tema evidensbaserad praktik - EBP.

Ladda ner Kursbladet här

 

 

 

Vi blir också äldre - livsvillkor för personer med utvecklingsstörning Stockholm 23/11

För femte året i rad tar FUB initiativ till en nationell konferens som sätter ljuset på personer med intellektuell funktionsnedsättning som åldras. Detta i samverkan med Svenskt Demenscentrum, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Forum Carpe.

Läs mer och anmäl dig på FUB:s hemsida

 

Material - UPPDRAG & YRKESROLL

Uppdrag och yrkesroll består av fem dokument för fem olika verksamhetsområden - boende, daglig verksamhet, personlig assistans, barn- och ungdomsverksamheter samt socialpsykiatrin. De ger en beskrivning av vad det kan innebära att arbeta inom de olika verksamhetsområdena. Det är ett komplement och bör användas tillsammans med Carpes Yrkeskrav som innehåller de grundläggande kunskaper som behövs inom området.

Ladda ner de fem dokumenten från sidan YRKESKRAV

 

 

 

 

Forum Carpe © 2016 • Projektägare/administrativt ansvarig Stockholms stad